Gravegruppen.

Tværpilens gravegruppe træder til når Kroppedal Museum, har brug for lidt hjælp.

Det kan være når tiden er knap, så arkæologerne ikke kan nå at få udgravningen færdig, inden for den tid de har til rådighed.

Måske mangler der lidt finansiering.

Det kan være forskelligt, hvor stort behovet er fra år til år.

Det man eventuelt finder afleveres til Kroppedal Museum.

Kontaktpersoner for gravergruppen er:

Julia Bjørneboe, tlf.: 93 80 80 94

Nina Nyberg, tlf.: 60 93 77 34

Detektorgruppen. 

Tværpilens tilbud til detektorinteresserede medlemmer:

  • Mulighed for at tilegne sig viden om praktisk brug af metaldetektor
  • Kendskab til lov om danefæ, samt regler og love med relevans for hobbyen
  • Jævnlige foreningsaftener, hvor man kan mødes med andre detektorfolk
  • Vi tilstræber at lave fælles søgeture.

Tværpilen har vedtaget følgende etiske regler ifm. detektorsøgning:

Tværpilens etiske regler

Kontaktperson for detektorgruppen:

Anders Jespersen, tlf.: 60 7654 81