Tværpilen er Vestegnens amatørarkæologiske forening. Foreningen blev stiftet i 1990 og er stadig sprællevende. Vi holder til i Taastrup Medborgerhus (lige ved Taastrup station. Vores medlemmer kommer fra hele Vestegnen, fra Farum til Greve, fra Dragør og København til Hedehusene.

Vi afholder 5 – 6 foredrag om året, hvor dygtige arkæologer fortæller om det nyeste inden for arkæologien. Vi tager også på 2 -4 ture om året til arkæologisk interessante steder eller museer, hvor vi enten tager med egne biler eller benytter offentlig transport.

Mange af medlemmerne går med detektor, og nogle hjælper Kroppedal museum ved deres udgravninger. Nogle ”nøjes med” foredrag og ture.

ooooooo

Foredrag 17/1-2022 kl. 19:30 Medborgerhuset
I året 1710 endte en dansk ekspedition med to slaveskibe frygteligt galt, da skibene først
sejlede forkert, og dernæst blev ramt af mytteri.
Ekspeditionen er blevet kaldt Danmarks svar på Bounty-mytteriet – men var langt mere
alvorlig, når man ser på antallet af tabte menneskeliv. Efter mere end 300 år er skibene
muligvis blevet genfundet i Caribien. Men sporene på havbunden rejser flere spørgsmål,
end de besvarer.

Dyk med ned i mysteriet om de to danske slaveskibe. Hvad gik der galt? Hvad skete der
med de danske søfolk – og ikke mindst: Hvad skete der med de mange hundrede slaver
ombord på skibene.
Med udgangspunkt i det marinarkæologiske fund trækker vi linjer helt frem til i dag, når
vi følger de mange spor, der alle krydses i det øjeblik, hvor Fridericus Quartus og
Christianus Quintus gik til grunde.

Foredrag 15/2-2022 kl. 19:30 Medborgerhuset
Historien skal skrives om!
På baggrund af arkæologiske undersøgelser ved Dannevirke-volden ved Slesvig i de
forgangne år, skal der nu tænkes nyt mht. etableringen af det danske rige, de første danske
konger og Dannevirkes faser. Desuden blev der fundet en port med spor efter veje
igennem voldene. Rigets grænse mod syd er noget ældre end hidtil antaget. Flere brikker
fra det store puslespil, som omfatter også ældre volde i Jylland, bopladser, gravkultur og
moseofringer falder dermed på plads.
Foredraget vil vise udgravningens resultater og sætte dem ind i en større sammenhæng –
hele vejen fra folkevandringstiden til højmiddelalderen.