Tværpilen er Vestegnens amatørarkæologiske forening. Foreningen blev stiftet i 1990 og er stadig sprællevende. Vi holder til i Taastrup Medborgerhus (lige ved Taastrup station. Vores medlemmer kommer fra hele Vestegnen, fra Farum til Greve, fra Dragør og København til Hedehusene.

Vi afholder 5 – 6 foredrag om året, hvor dygtige arkæologer fortæller om det nyeste inden for arkæologien. Vi tager også på 2 -4 ture om året til arkæologisk interessante steder eller museer, hvor vi enten tager med egne biler eller benytter offentlig transport.

Mange af medlemmerne går med detektor, og nogle hjælper Kroppedal museum ved deres udgravninger. Nogle ”nøjes med” foredrag og ture.

ooooooo

24. Januar kl. 19:30, Taastrup Medborhus

Arkæologien i Sydslesvig v/ Ditte Kröner

Foredraget vil fokusere på de nyeste fund i Slesvig-Holsten, hvor Ditte vil perspektivere til samtidige danske fund og sætte fundene ind i en kulturel og historisk sammenhæng. Vi kommer til at beskæftige os med alt fra Femern i øst til de frisiske områder i vest. Og med de nyeste udgravninger i Bov lige nord for grænsen til den hidtil ældst fundne gravplads i Norden i Lauenborg lige syd for Slesvig-Holsten. Vi vil blandt andet høre om kremerede grave og gravkamre, fiskeruser og værktøj. Og så vil vi se på, hvad metaldetektorfolkene finder i det slesvig-holstenske område.

22. Marts kl 19:30, Taastrup Medborgerhus

Håndværket og dets betydning i Samfundet v/ Bo Jensen Kroppedal museum

Kroppedal Museums udgravninger på Alpegård i Smørumovre i 2020 og 2021 fandt vi støbeformsfragmenter, bronzeskrot og et skår af en smeltedigel – beviser på bronzestøbning på pladsen i yngre bronzealder periode V (900-700 f.v.t.). Også på Nørrevangen, lige syd for Alpegård, er fundet flere støbeformsfragmenter fra nogenlunde samme periode. Med udgangspunkt i fundene diskuterer oplægget håndværket og dets betydning i samfundet.

28. Marts kl. 19:00, Taastrup Medborhus

De nyeste udgravninger i København v/ Nikolaj Fenger Pedersen

I løbet af de sidste år har museet haft en række meget spændende undersøgelser. I 2019 gravede museet på Ny Østergade i Indre By og der fandt vi rester af den gamle middelaldervold med mange tilhørende udvidelser og en smukt bevaret voldgade lige bag ved i flere faser. På Købmagergade, i en baggård ikke langt fra Rundetårn, gravede vi i 2020 flere omfattende middelalder lag og latriner fra Chr. d.IV.’s tid. På Gammel Torv lykkedes vi i samme periode med at finde Københavns ældste voldgrav fra 1100-tallet med spændende fund i, og ved Sølund Plejehjem fandt vi for første gang rester af de gamle blegdamme, hvor man fik renset og afbleget tekstiler i 1700-tallets København. De sidste par år har også været præget af, at museet er begyndt at bruge metaldetektorer ved vore gravninger og derfor har vi meget rige metalfund, som vi også vil vise frem. Dertil har der for nyligt været endnu en spændende udgravning på Rådhuspladsen, hvor også middelaldergruber og Chr.d.IV.’s voldgrav er kommet frem igen.

Efter foredraget er der generalforsamling for Tværpilens medlemmer.

20. April kl. 19:30, Taastrup Medborgerhus

Arkæologien på Bornholm v/ Klaus Thorsen

Klaus Thorsen har været formand for de bornholmske amatørarkæologer i 20 år og er en skattet underviser, bl.a. på Bornholms Højskole. I 2003 blev han af DAA udnævnt til Årets arkæolog. Han har deltaget i mange af de store udgravninger ved Sorte Muld og har selv fundet nogle meget store skatte på Bornholm. Han vil fortælle om sine mange år i arkæologien på Bornholm.