Tværpilen er Vestegnens amatørarkæologiske forening. Foreningen blev stiftet i 1990 og er stadig sprællevende. Vi holder til i Taastrup Medborgerhus (lige ved Taastrup station. Vores medlemmer kommer fra hele Vestegnen, fra Farum til Greve, fra Dragør og København til Hedehusene.

Vi afholder 5 – 6 foredrag om året, hvor dygtige arkæologer fortæller om det nyeste inden for arkæologien. Vi tager også på 2 -4 ture om året til arkæologisk interessante steder eller museer, hvor vi enten tager med egne biler eller benytter offentlig transport.

Mange af medlemmerne går med detektor, og nogle hjælper Kroppedal museum ved deres udgravninger. Nogle ”nøjes med” foredrag og ture.

ooooooo

 

Onsdag 27. september 2023 kl. 19.30, Taastrup medborgerhus

Årtusinders historie i Lundsgård – et spændende bopladskompleks nær Odense
Foredrag ved arkæolog Michael Borre Lundø, Odense museum

Lundsgård har en særlig plads inden for den fynske bopladsarkæologi. Der er fundet adskillige tegn på handel og håndværk, rige gravlæggelser og spektakulære fund i områdets mange brønde og kulturlag. Alt peger på, at Lundsgårdkomplekset bør opfattes som et ganske omfattende bopladskompleks – måske som en art undercenter til den rige Gudmekonge.

Tirsdag 24. oktober 2023 kl. 19.30, Taastrup medborgerhus

Metaldetektorfund – en kilde til ny viden
Foredrag ved arkæolog Céline Vacher, Kroppedal museum

Den øgede sinteresse for at bruge en metaldetektor har gjort, at lokalmuseerne får indleveret tusindvis af metalfund gjort af privatpersoner.
Nogle af fundene er af en art, der hidtil har været ukendt i dansk og international arkæologi, da de ikke findes ved arkæologiske udgravninger.
Detektorfundene har bl.a. givet en øget viden om ellers fundfattige perioder af Danmarks fortid.
Omvendt, kommer de fleste detektorfund fra pløjelaget, hvor de er revet ud af deres oprindelige placering, og alle er de ”plukket” op af jorden, hvilket kan besværliggøre identifikation og datering.
Så hvad kan vi bruge metaldetektorfund til? Og er det kun danefæ, der er interessante fund? Eller kan vi også bruge de mange andre fund, der gøres ved detektorafsøgninger til noget? Og hvilke forskningsmæssige begrænsninger er der ved et fundmateriale, der ikke er fremkommet ved professionelt dokumenterede udgravninger?
Dette vil Céline Vacher fra Kroppedal Museum forsøge at give svaret på, ved eksempler på hvordan metaldetektorfund er blevet brugt i forskning, og hvilke forbehold man må tage, når man arbejder med metaldetektorfundsmateriale.

Mandag 13. november 2023 kl. 19.30, Taastrup Medborgerhus

Udgravninger i Kastellet i København Foredrag ved arkæolog, museumsinspektør Camilla Haarby Hansen og arkæolog, museumsinspektør Niels Henrik Andreasen

I forbindelse med et storstilet skybrudssikringsprojekt i Kastellet, fulgte arkæologerne fra Københavns Museum de omfattende opgravninger i det fredede fortidsminde fra 2019 til 2021. Der blev ved tracéopgravningerne påtruffet adskillige levn fra Kastellets tidligere udformning – fundamenter fra nedrevne bygninger, brolægninger, brønde, trævandledninger og meget andet. I Kastellets østligste del blev der gravet igennem et areal, der først omkring 1720 var blevet opfyldt, og denne opfyldning var sket med store mængder affald, der rummede alt fra keramik, glas, dyreknogler og kridtpiber til metalgenstande, lædersko, tekstiler og legetøj af træ. Ved foredraget vil udgravningsleder Camilla Haarby Hansen fortælle om, hvordan det store arbejde med undersøgelserne blev grebet an og dernæst give eksempler på de mange afdækkede strukturer og tolkningerne af disse, hvorefter arkæolog og detektorfører Niels Henrik Andreasen vil fortælle om de tusindvis af spændende fund, der fremkom i forbindelse med undersøgelserne